O nás

» Zaměřením firmy jsou komplexní projekty novostaveb i rekonstrukcí dopravních staveb ve všech stupních dokumentace (Studie, DUR, DSP, DZS, PDPS, RDS, DSPS). Naše společnost se specializuje na řešení v intravilánu. Součástí naší dokumentace je i ocenění stavebních nákladů, členem týmu je specialista - rozpočtář s dlouholetou praxí v oboru. Zajištujeme rovněž předprojektové podklady (geodetické zaměření, geologický průzkum) i projektovou dokumentaci ze souvisejících oborů (kanalizace, veřejné osvětlení, sadové úpravy apod.), včetně potřebné koordinace. Součástí projektových prací je i projednání návrhu s orgány státní správy a správci inženýrských vedení. Firma spolupracuje s předními architektonickými ateliery a projekčními kancelářemi v Královéhradeckém regionu i mimo něj. Všechny činnosti nabízíme investorům - právnickým osobám (obce, kraje, firmy), tak i soukromým zadavatelům - fyzickým osobám. Nedílnou součástí je výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

»  Všechny zakázky řešíme s individuálním přístupem dle konkrétních požadavků.

» Odborná způsobilost a kvalita prováděné projektové činnosti je garantována VŠ vzděláním zkušených pracovníků firmy, jejich dlouholetou praxí v oboru projektování dopravních staveb a osvědčením o autorizaci v oboru projektování dopravních staveb. Firma má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti.

» Kvalita a rychlost našich služeb je zajištěna jak znalostmi a dlouholetými zkušenostmi našich pracovníků, tak využíváním širokého technického zázemí a vybavení a používání moderního hardwaru a softwaru výpočetní techniky. Pro ověřování průjezdnosti vozidel pomocí vlečných křivek používáme CAD software AutoTURN.

» Vlastní grafické výstupy zajišťujeme v papírové i digitální formě. K dispozici máme vlastní profesionální barevnou velkoformátovou tiskárnu HP.