Naše služby

Zajištujeme komplexní projekty novostaveb a rekonstrukcí dopravních staveb ve všech stupních dokumentace, se specializací na řešení v intravilánu :
 
 • projektování silnic a městských komunikací
 • výpočet parkovacích stání, návrh parkovacích ploch
 • projekty úprav křižovatek
 • projekty okružních křižovatek
 • projekty autobusových nádraží a zastávek
 • projekty sjezdů, posouzení rozhledu
 • studie a projekty cyklistických stezek a tras
 • projekty komunikací pro pěší, přechody pro chodce
 • studie a projekty bezbariérových tras
 • projekty pěších i obytných zón
 • projekty sportovních ploch, víceúčelová hřiště
 • projekty zpevněných ploch v bytových a průmyslových areálech
 • projekty účelových komunikací
 • projekty terénních úprav, projekty zemních prací
 • projekty polních a lesních cest
 • návrh oprav krytu vozovek
 • ověřování průjezdnosti dopravních ploch pomocí vlečných křivek
 • návrhy a projekty trvalého i přechodného dopravního značení
 • generely dopravního značení měst a obcí
 • dopravní části územních plánů
 • návrh dopravně-inženýrských opatření pro zajištění  realizace pozemních komunikací
 • ocenění stavebních nákladů dopravních staveb
 • výkon autorského dozoru při realizacích staveb
 • související inženýrská činnost - projednání s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí
 • zajištění projektové dokumentace ze souvisejících oborů (kanalizace, veřejné osvětlení, sadové úpravy, …), včetně potřebné koordinace