Obytné zóny

Obytná zóna Praha - Kyje

Obytná zóna Praha - Kyje

Kompletní návrh dopravní obsluhy pro 66 RD v atraktivní lokalitě v Praze. Navržen byl systém obytných ulic s doprovodnými opatření pro zklidnění motorové dopravy (zvýšené křižovatky, příčné prahy, směrové šikany, změna krytové vrstvy apod.). Stupně PD: DUR, DSP, DPS. Realizace (včetně RD): 2011.

Skuteč - regenerace panelového sidliště

Skuteč - regenerace panelového sidliště

V rámci regenerace panelového sídliště U Botany ve Skutči byly navrženy nové parkovací plochy, chodníky, nová dětská hřiště, stávající komunikace byly doplněny o prvky pro zklidnění motorové dopravy a zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů (příčné prahy, přesvětlené přechody pro pěší). Důraz byl kladen na bezbariérové řešení. Realizace 2008.

Obytná zóna Rasova Hůrka Česká Lípa

Obytná zóna Rasova Hůrka Česká Lípa

Obytná zóna Hradec Králové - Lipky

Obytná zóna Hradec Králové - Lipky

Obytná zóna Častolovice

Obytná zóna Častolovice