Pěší zóny

Pěší zóna v Hradci Králové

Pěší zóna v Hradci Králové

Návrh zpevněných ploch vyznačené pěší zóny v ulici Čelakovského a Baťkovo náměstí v Hradci Králové.

Nová Paka - Dukelské náměstí

Nová Paka - Dukelské náměstí

Kompletní rekonstrukce Dukelského náměstí a ulice Jiřího z Poděbrad v centru Nové Paky. Celkové dopravní zklidnění zájmového prostoru, řešení parkovacích ploch i ploch pro pěší, bezbariérové řešení. Realizace 2009.