Rekonstrukce silnic

Rekonstrukce silnice II/324 Nechanice

Rekonstrukce silnice II/324 Nechanice

Kompletní rekonstrukce průtahu silnice II. třídy městem v délce 1,2 km, včetně propustků, autobusových zastávek, chodníků, vjezdů, parkovišť, kanalizace, veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce a sadových úprav. DUR, DSP+DZS, dokončení projektové dokumentace 2008, realizace 2009.

Ulice Malátova, Nový Bydžov

Ulice Malátova, Nový Bydžov

Kompletní rekonstrukce průtahu silnice III. třídy a části II. třídy v délce 0,7 km, protihlukové zdi,parkoviště před nemocnicí,autobusové zastávky, obousměrná stezka pro pěší a cyklisty, vjezdy, kanalizace, kabelové přeložky, veřejné osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, sadové úpravy. DUR, DSP+DZS, DPS, DSPS. Dokončení projektové dokumentace DSP+DZS 2009, realizace 2011. Projekt byl vybrán v září 2012 jako ukázkový vzorový realizovaný projekt s příspěvkem SFDI. Další podrobnosti o projektu, včetně fotodokumentace, viz odkaz na SFDI v novinkách.

Rekonstrukce ulice Roudničské, Hradec Králové

Rekonstrukce ulice Roudničské, Hradec Králové

Kompletní rekonstrukce místní komunikace v délce 2,0 km, včetně malé okružní křižovatky. Autobusové zastávky, chodníky, vjezdy, parkovací pruhy, kanalizace, veřejné osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, sadové úpravy. DUR, DSP, DPS. Dokončení projektové dokumentace 2005, realizace 2006.

Parkoviště v Pulické ulici, Dobruška

Parkoviště v Pulické ulici, Dobruška

Nové parkoviště pro osobní vozidla, včetně ploch pro pěší, kanalizace, veřejného osvětlení a sadových úprav. DUR, DSP+DPS. Dokončení projektové dokumentace 2009, realizace 2010.

Kruhový objezd Česká Lípa

Kruhový objezd Česká Lípa

Okružní křižovatka u obchodního centra v České Lípě. DSP+DPS.

Dobruška - rekonstrukce ul. Pulické

Dobruška - rekonstrukce ul. Pulické

Kompletní rekonstrukce místní komunikace v délce 0,7 km, jednostranný chodník do Pulic v délce 0,8 km. Včetně kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. DUR, DSP+DPS.