Sportovní plochy

Koupaliště Flošna Hradec Králové (Stavba roku 2010)

Koupaliště Flošna Hradec Králové (Stavba roku 2010)

Řešení zpevněných ploch (vozidlové komunikace, zásobování,autobusové zastávky, parkovací stání, stezky pro pěší a cyklisty, přechody pro chodce) související s dopravní obsluhou nového koupaliště Flošna v Hradci Králové. Realizace: 2010.

Bazén Rychnov nad Kněžnou

Bazén Rychnov nad Kněžnou

Návrh nových zpevněných ploch (vozidlové komunikace, parkovací stání, chodníky) a terénní úpravy související s dopravní obsluhou nového bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Akce byla realizována v roce 2010.

BR Sport Centrum Rychnov nad Kněžnou

BR Sport Centrum Rychnov nad Kněžnou

Návrh venkovních sportovních ploch (tenisových kurtů) a souvisejících zpevněných ploch (vozidlové komunikace, parkovací stání, chodníky). Akce byla realizována v roce 2010.

H CENTRUM Staré Hradiště

H CENTRUM Staré Hradiště

Návrh venkovních sportovních ploch (tenisových kurtů) a souvisejících zpevněných ploch (vozidlové komunikace, parkovací stání, chodníky).

ZŠ Solnice

ZŠ Solnice

ZŠ Pešinova Hradec Králové

ZŠ Pešinova Hradec Králové