Domů : O nás

O nás

O nás

Zaměřením firmy jsou komplexní projekty novostaveb i rekonstrukcí dopravních staveb ve všech stupních dokumentace (Studie, DUR, DSP, DZS, PDPS, RDS, DSPS). Naše společnost se specializuje na řešení v intravilánu. Součástí naší dokumentace je i ocenění stavebních nákladů, členem týmu je specialista - rozpočtář s dlouholetou praxí v oboru. Zajištujeme rovněž předprojektové podklady (geodetické zaměření, geologický průzkum) i projektovou dokumentaci ze souvisejících oborů (kanalizace, veřejné osvětlení, sadové úpravy apod.), včetně potřebné koordinace. Součástí projektových prací je i projednání návrhu s orgány státní správy a správci inženýrských vedení. Firma spolupracuje s předními architektonickými ateliery a projekčními kancelářemi v Královéhradeckém regionu i mimo něj. Všechny činnosti nabízíme investorům - právnickým osobám (obce, kraje, firmy), tak i soukromým zadavatelům - fyzickým osobám. Nedílnou součástí je výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Všechny zakázky řešíme s individuálním přístupem dle konkrétních požadavků.

Odborná způsobilost a kvalita prováděné projektové činnosti je garantována VŠ vzděláním zkušených pracovníků firmy, jejich dlouholetou praxí v oboru projektování dopravních staveb a osvědčením o autorizaci v oboru projektování dopravních staveb. Firma má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti.

Kvalita a rychlost našich služeb je zajištěna jak znalostmi a dlouholetými zkušenostmi našich pracovníků, tak využíváním širokého technického zázemí a vybavení a používání moderního hardwaru a softwaru výpočetní techniky. Pro ověřování průjezdnosti vozidel pomocí vlečných křivek používáme CAD software AutoTURN.

Vlastní grafické výstupy zajišťujeme v papírové i digitální formě. K dispozici máme vlastní profesionální barevnou velkoformátovou tiskárnu HP.

Naše služby

Zajištujeme komplexní projekty novostaveb a rekonstrukcí dopravních staveb ve všech stupních dokumentace, se specializací na řešení v intravilánu:

 • projektování silnic a městských komunikací
 • výpočet parkovacích stání, návrh parkovacích ploch
 • projekty úprav křižovatek
 • projekty okružních křižovatek
 • projekty autobusových nádraží a zastávek
 • projekty sjezdů, posouzení rozhledu
 • studie a projekty cyklistických stezek a tras
 • projekty komunikací pro pěší, přechody pro chodce
 • studie a projekty bezbariérových tras
 • projekty pěších i obytných zón
 • projekty sportovních ploch, víceúčelová hřiště
 • projekty zpevněných ploch v bytových a průmyslových areálech
 • projekty účelových komunikací
 • projekty terénních úprav, projekty zemních prací
 • projekty polních a lesních cest
 • návrh oprav krytu vozovek
 • ověřování průjezdnosti dopravních ploch pomocí vlečných křivek
 • návrhy a projekty trvalého i přechodného dopravního značení
 • generely dopravního značení měst a obcí
 • dopravní části územních plánů
 • návrh dopravně-inženýrských opatření pro zajištění  realizace pozemních komunikací
 • ocenění stavebních nákladů dopravních staveb
 • výkon autorského dozoru při realizacích staveb
 • související inženýrská činnost - projednání s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí
 • zajištění projektové dokumentace ze souvisejících oborů (kanalizace, veřejné osvětlení, sadové úpravy, …), včetně potřebné koordinace