Domů : Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Společnost VIAPROJEKT, s.r.o., se sídlem Jižní 870/2, Hradec Králové, 500 03, IČO 27476049, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21229, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefon,
 • text zprávy.

2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností VIAPROJEKT, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a VIAPROJEKT, s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Společnost VIAPROJEKT, s.r.o. dále zpracovává a používá osobní údaje jen v nezbytně nutné míře a to:

 • z důvodů daných zákonem (např. o zaměstnancích – důchodové pojištění, zdravotní pojištění),
 • z důvodů plnění smluvních vztahů (např. pracovní smlouvy, smlouvy s obch. partnery),
 • nutných pro vlastní provozní chod společnosti, tj. nezbytné pro účely tzv. oprávněných zájmů (např. kontakty na osoby ze spolupracujících firem, zpracování nabídek apod.).

4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Zpracování osobních údajů není náplní činnosti společnosti. Společnost se nezabývá systematickým zpracováním osobních údajů, nemonitoruje je a zásadně je neposkytuje pro komerční využití jiným subjektům (účely e-komerce, e- shopy, marketingové databáze, dotazníky, průzkumy apod.)